حضور در همایش بین المللی بهره وری

شرکت آب بان با توجه به ارزیابی های صورت پذیرفته موفق به کسب لوح کیفیت سه ستاره به نمایندگی از صنعت آب و فاضلاب و شرکت های تولید کننده کنتور گردید.

۱۳۹۴/۰۷/۲۱
abbanco.com
نام شرکت: